Mae gwefan y Llysgennad yn cael ei chynnal a'i chadw. Dewch yn ôl ymhen ychydig ddyddiau.
The Ambassador website is undergoing upgrade maintenance. Please come back in a few days.